MALUSZKI

ROZWIJANKI – 1 - 2,5 ROKU

Celem zajęć jest dostarczenie rodzicom pomysłów na taką zabawę z Maluchem, która przynosi nie tylko radość i pogłębienie więzi, ale jednocześnie stymuluje rozwój dziecka.

Podczas zajęć:

– przedstawiamy tematykę pozszerzającą wiedzę o otaczającym świecie;
– wprowadzamy dzieci w świat pierwszych słów zgodnie z metodą czytania globalnego G. Domana;
– wspieramy rozwój psychoruchowy z zastosowaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborn;
– wykonujemy ćwiczenia przedlogopedyczne;
– rozwijamy wrażliwość dotykową i więź z opiekunem poprzez masażyki i zabawy paluszkowe.

W zajęciach dzieci uczestniczą wraz z opiekunami.

Zajęcia organizowane są w cyklu rocznym, spotykamy się raz w tygodniu.

Czas trwania zajęć: 60 min.
Cena: 25 zł/zajęcia dla stałych uczestników, 30 zł pojedyncze spotkanie
Pierwsze zajęcia próbne, bezpłatne.

WYPRAWA DO PRZEDSZKOLA – 2,5 - 3,5 ROKU

To propozycja zajęć dla dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola, a rodzice chcą rozwijać ich kompetencje społeczne, poznawcze i emocjonalne.

Zajęcia to:

– poznawanie otaczającego świata (ciekawy pakiet edukacyjny);
– zajęcia muzyczno – ruchowe (ćwiczenie koordynacji ruchowej, śpiewanie piosenek);
– prace plastyczne (malowanie, rysowanie, lepienie);
– kształtowanie samodzielności;
– rozwijanie zachowań społecznych poprzez zabawy i gry;
– miło spędzony czas w gronie rówieśników.

Formuła zajęć obejmuje stałe elementy, które mają na celu zapoznanie dziecka z przedszkolnym rytmem. Przede wszystkim jednak troszczymy się o ciepłą atmosferę, tak aby każde dziecko czuło się u nas bezpiecznie oraz miło rozpoczęło swój edukacyjny start.

Początkowo dzieci biorą udział w zajęciach wraz z opiekunem, natomiast po okresie adaptacyjnym uczestniczą w zajęciach samodzielnie.

Zajęcia organizowane są w cyklu rocznym, spotykamy się 2 razy w tygodniu.

Czas trwania zajęć: 60 min.
Cena: 25 zł/zajęcia dla stałych uczestników, 30 zł pojedyncze spotkanie
Pierwsze zajęcia próbne, bezpłatne.